Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 Inleiding 

1.1 Voor de leesbaarheid van het document is gekozen voor de “wij” vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat wordt het bedrijf The Love Corporation bedoeld. The Love Corporation is een bedrijf van Nicole Smet en staat geregistreerd onder de volgende gegevens:

The Love Corporation

Kornoeljestraat 114

2564 LT Den Haag

Kamer van Koophandel-nummer 50977326

Contact via: info@thelovecorporation.nl 

Zoals altijd zijn algemene voorwaarden juridische taal, die niet altijd zo vriendelijk overkomt. Dat hoort nu eenmaal ook bij ondernemen. Toch houden we van je!

Artikel 2a Voorwaarden deelname live programma

2.1 In onze live workshops en coaching delen wij onze kennis, ervaring en tools. Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan onze programma’s. We zullen ons inspannen dat je de juiste handvatten hebt om onze programma’s met succes te volgen en af te ronden. We kunnen niet garanderen dat het volgen van onze programma’s successen in je leven of relatie genereert. Binnen de grenzen van de looptijd van het programma staan wij voor je klaar. De ondersteuning die we bieden is afhankelijk van welk pakket je aanschaft.

2.2 De start van onze meerdaagse live programma’s kan worden uitgesteld als het deelnemersaantal te klein is om te starten. Meestal wordt dan de eerste geplande dag geschrapt en wordt de tweede geplande dag de start-dag van het programma. Uiteraard wordt een extra dag toegevoegd aan het eind van het programma, zodat het programma mogelijk iets langer doorloopt.

Artikel 2b Voorwaarden deelname online programma

2.2 In ons programma delen wij onze kennis, ervaring en tools. Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan onze programma’s. 

We zullen ons inspannen dat je de juiste handvatten hebt om onze programma’s met succes te volgen en af te ronden. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. We kunnen niet garanderen dat het volgen van onze programma’s successen in je leven of relatie genereert. Binnen de grenzen van de looptijd van het programma staan wij voor je klaar. De ondersteuning die we bieden is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s. 

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode online programma 

3.1 We vinden het belangrijk dat onze deelnemers tevreden zijn, daarom geldt een niet-goed-geld-terug-garantie van 75% op online programma’s. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van een online programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@thelovecorporation.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zullen we 75% van dit bedrag zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren. 

3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het online programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. 

Artikel 4 Betaling 

4.1 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan. 

4.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houden wij ons het recht je toegang tot de academie te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling zullen we de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van de lesstof. 

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes. 

4.4 Betaalde tickets en/of aanbetalingen voor evenementen/ workshops/ programma’s kunnen niet geannuleerd worden. We beroepen ons hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen. 

4.5 Betaalde tickets worden wel terugbetaald als wij zelf het programma moeten cancelen.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezitten wij de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij we hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben. Artikel 6 Materialen en licenties 

6.1 Wij steven ernaar de materialen levenslang online voor onze deelnemers toegankelijk te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen. Als wij de materialen gaan verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zullen wij je altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent de informatie te downloaden of op een andere manier te bewaren voor eigen gebruik. Wij zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres is voor jouw eigen risico. 

Artikel 7 Klachten 

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van ons, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een e-mail te sturen. Wij ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen. 

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.